Všetko o morčatách

Druhy morčiat

Rozeta

Na morčati rozetovom sú víry (inak nazývané rozety), ktoré sú rozložené po celom tele. Srsť tohto plemena je hrubšia a má do 4 cm.