Všetko o morčatách

Morčatá

Sluch

Slimák (labyrint) vnútorného ucha má u morčaťa

štyri závity, u myšiek a potkanov rovnako ako u ľudí,

len dva a pol. Preto vlastnia morčatá porovnateľne

omnoho viac sluchových buniek, a tak aj mimoriadne

výborný sluch. Kým ľudia dokážu zachytiť len zvukové

tóny do 20 000 Hz (mladí), prípadne 15 000 Hz (dospelí),

morčatá začujú zvuky až do 33 000 Hz.