Všetko o morčatách

Morčatá

Novorodenec - (cca 9,5 cm).

5 - týždňové morča - (cca 19 cm).

4 - 5 mesačné morča - (cca 23 cm).

Dospelé morča - (cca 27 cm).
Morské prasiatka od narodenia vidia a počujú a rodia sa

s úplne vyvinutou srsťou. Očká sa im otvárajú už dva týždne

pred narodením, vedeli ste to?J

Mliečne zuby sa im prerezávajú už medzi 43. - 48. dňom

vnútromaternicového vývoja a na 55. deň sa opäť vstrebávajú...

Pri narodení majú teda tieto potvorky všetky trvalé zuby,

Iba zadná stolička je ešte prekrytá sliznicou.

Hmotnosť morčiat po narodení výrazne kolíše.

Najviac sa pohybuje okolo 45 - 110 g,

Možné sú ale aj výnimky okolo 140 g.

Jedináčikovia bývajú ťažší ako mláďatá s viacerými súrodencami.

Váha 110 g u novonarodeného jedináčika nie je ničím novým.

Samozrejme, ak sa narodí mláďat viac, vážia len 50g až 80g.

V prvých dňoch po pôrode sa nárast hmotnosti zastaví, môže prísť

aj k niekoľko gramovému úbytku. Potom začnú mláďatá, ak sú

zdravé pravidelne priberať do veku šesť až osem týždňov
Pôrodná hmotnosť morčiat sa zdvojnásobuje vo veku

zhruba 13 - 17 dní. Vo veku od štyroch až ôsmich týž-

dňov už vážia 250 - 400 g, pritom rozdielna pôrodná

hmotnosť jednotlivých zvierat sa môže prejavovať ešte

niekoľko týždňov po narodení.

Morčatá sa dožívajú bežne 5 - 8, výnimočne dokonca

15 rokov.

Starnúce morča stráca často na váhe. Nedokáže už

vhodne využiť prijímanú potravu. Okrem sena a trávy

sa v takýchto prípadoch odporúča také krmivo, ako je

mrkva a zvýšený podiel jadrového krmiva a doplnkových

multivitamínových preparátov. Treba dbať aj na dostatočný

prísun minerálnych látok a stopových prvkov.

Dôraz treba klásť hlavne na dostatočný prísun vitamínu C,

bez ktorého by morčatá mohli uhynúť na nedostatok tohto

vitamínu, ktorého príjem na zviera a deň na jeden kg

telesnej hmotnosti musí byť najmenej 30g. Staré morčatá,

u ktorých sa môžu vyskytovať aj problémy pri hlodaní, preto

prijímajú mäkšiu potravu, rady uvítajú kúsky nakrájanej uhorky

alebo melónika...

Aj čoraz matnejšia a pĺznuca srsť poukazuje na problémy

so zvyšujúcim sa vekom.

Pritom staré a čo sa týka obranyschopnosti už podstatne

oslabené morčatá bývajú náchylné na kožné choroby.

Rôzne plesne, ale aj vši a iné parazity ich napadnú

oveľa skôr než prasiatka, čo sú ešte v plnej

sile a nepatria ešte k seniorom J ...

Morča pokladáme za staré od veku šesť až sedem rokov.
Slimák (labyrint) vnútorného ucha má u morčaťa

štyri závity, u myšiek a potkanov rovnako ako u ľudí,

len dva a pol. Preto vlastnia morčatá porovnateľne

omnoho viac sluchových buniek, a tak aj mimoriadne

výborný sluch. Kým ľudia dokážu zachytiť len zvukové

tóny do 20 000 Hz (mladí), prípadne 15 000 Hz (dospelí),

morčatá začujú zvuky až do 33 000 Hz.
Slimák (labyrint) vnútorného ucha má u morčaťa

štyri závity, u myšiek a potkanov rovnako ako u ľudí,

len dva a pol. Preto vlastnia morčatá porovnateľne

omnoho viac sluchových buniek, a tak aj mimoriadne

výborný sluch. Kým ľudia dokážu zachytiť len zvukové

tóny do 20 000 Hz (mladí), prípadne 15 000 Hz (dospelí),

morčatá začujú zvuky až do 33 000 Hz.
Vzhľadom na uloženie očí, morčatá vidia dopredu aj do strán a nemusia ani otáčať hlavičku.

Vlastnia teda dosť veľké zorné pole, čo je dôležité

najmä vo voľnej prírode na ochranu pred nepriateľmi.

Morčatá dokážu rozoznávať najmenej štyri farby,

a to červenú, žltú, zelenú a modrú.

Má to význam napríklad pri prijímaní jedla.
Vzhľadom na uloženie očí, morčatá vidia dopredu aj do strán a nemusia ani otáčať hlavičku.

Vlastnia teda dosť veľké zorné pole, čo je dôležité

najmä vo voľnej prírode na ochranu pred nepriateľmi.

Morčatá dokážu rozoznávať najmenej štyri farby,

a to červenú, žltú, zelenú a modrú.

Má to význam napríklad pri prijímaní jedla.
Keď čuch nedovoľuje morským prasiatkam rozoznať alebo posú-

diť jednoznačne jednotlivé druhy potravy, prichádza

na rad chuť. Okrem inštinktu tu hrajú úlohu aj pred-

chádzajúce skúsenosti pri rozlišovaní medzi dobrým

a zlým krmivom a podobne...

To napríklad znamená, že morčatá dávajú prednosť

sladkej potrave pred kyslou. Horké látky im väčšinou

nevadia. Aj morčatá však majú individuálne chuťe, čo

bádame na tom, že jednotlivé zvieratá obľubujú úplne

rozdielne jedlá.
Morčatá sa na rozdiel do veľa iných druhov hlodavcov,

počnúc škrečkami, cez myši a potkany až po činčili a

králiky, môžu pochváliť prestrým hlasovým repertoárom.

Ten začína pokojným mrmlaním ako signálom

vzájomnéého kontaktu, ale i nadväzovania part-

nerského vzťahu (prejavuje sa tak predovšetkým samček),

až po cvakanie zubami, čo je jeden z najzreteľnejších

akustických signálov blížiaceho sa súboja dospelých

samčekov.

Mladé morčatá vydávajú ostrý kvikot, ktorý matku,

prípadne inú samičku v skupine donúti, aby sa o ne

postarala. Pritom s rastúcim vekom potomkov, to

znamená zhruba od 14 dní, reagujú samičky na toto

volanie čoraz menej, a tak nútia svoje deti k samostatnosti.

Podobne aj dospelé morčatá vydávajú pre ľudí jasne

rozoznateľný kvikot zo strachu. Ak ho niekto

zo skupiny vydá, celá skupina uniká často husím

pochodom k stene alebo vedľa nej, pretože

takéto správanie im vo voľnej prírode umožňuje

ochranu najmä pred dravými vtákmi.

Sú však aj také situácie, keď morčatá zo strachu

upadnú do akejsi strnulosti, čo je zas správanie,

ktoré hrá veľkú úlohu pri ich záchrane.

Ak teda morča chytíme nešikovne, že ho to bolí,

začne charakteristicky prenikavo kvičať.
Morčatá sa môžu naučiť reagovať na vyslovenie

svojho mena, na určité zvuky a pískanie. Pritom

je veľmi dôležité, aby človek morča alebo morčatá

na seba najskôr trpezlivo privykal. Tieto od prírody

plaché zvieratá musia najskôr skrotnúť a stratiť svoju

prirodzenú plachosť. Neuvážené rýchle pohyby,

hlasné zvuky atď. môžu okamžite zničiť pokroky,

ktoré morča dosiahlo počas mnohých predchádzajúcich

dní. Predovšetkým samostatne chovaným morčatám

by ste sa mali venovať každý deň, inak začnú duševne

chradnúť a ich prirodzený repertoár správania sa bude

zužovať. Treba mať vždy na pamäti, že morča nie je od

prírody samotárske, ale spoločensky žijúce zviera.