Všetko o morčatách

Morčatá

Chuť

Keď čuch nedovoľuje morským prasiatkam rozoznať alebo posú-

diť jednoznačne jednotlivé druhy potravy, prichádza

na rad chuť. Okrem inštinktu tu hrajú úlohu aj pred-

chádzajúce skúsenosti pri rozlišovaní medzi dobrým

a zlým krmivom a podobne...

To napríklad znamená, že morčatá dávajú prednosť

sladkej potrave pred kyslou. Horké látky im väčšinou

nevadia. Aj morčatá však majú individuálne chuťe, čo

bádame na tom, že jednotlivé zvieratá obľubujú úplne

rozdielne jedlá.