Všetko o morčatách

Morčatá

Hlasové prejavy

Morčatá sa na rozdiel do veľa iných druhov hlodavcov,

počnúc škrečkami, cez myši a potkany až po činčili a

králiky, môžu pochváliť prestrým hlasovým repertoárom.

Ten začína pokojným mrmlaním ako signálom

vzájomnéého kontaktu, ale i nadväzovania part-

nerského vzťahu (prejavuje sa tak predovšetkým samček),

až po cvakanie zubami, čo je jeden z najzreteľnejších

akustických signálov blížiaceho sa súboja dospelých

samčekov.

Mladé morčatá vydávajú ostrý kvikot, ktorý matku,

prípadne inú samičku v skupine donúti, aby sa o ne

postarala. Pritom s rastúcim vekom potomkov, to

znamená zhruba od 14 dní, reagujú samičky na toto

volanie čoraz menej, a tak nútia svoje deti k samostatnosti.

Podobne aj dospelé morčatá vydávajú pre ľudí jasne

rozoznateľný kvikot zo strachu. Ak ho niekto

zo skupiny vydá, celá skupina uniká často husím

pochodom k stene alebo vedľa nej, pretože

takéto správanie im vo voľnej prírode umožňuje

ochranu najmä pred dravými vtákmi.

Sú však aj také situácie, keď morčatá zo strachu

upadnú do akejsi strnulosti, čo je zas správanie,

ktoré hrá veľkú úlohu pri ich záchrane.

Ak teda morča chytíme nešikovne, že ho to bolí,

začne charakteristicky prenikavo kvičať.