Všetko o morčatách

Morčatá

Učenlivosť

Morčatá sa môžu naučiť reagovať na vyslovenie

svojho mena, na určité zvuky a pískanie. Pritom

je veľmi dôležité, aby človek morča alebo morčatá

na seba najskôr trpezlivo privykal. Tieto od prírody

plaché zvieratá musia najskôr skrotnúť a stratiť svoju

prirodzenú plachosť. Neuvážené rýchle pohyby,

hlasné zvuky atď. môžu okamžite zničiť pokroky,

ktoré morča dosiahlo počas mnohých predchádzajúcich

dní. Predovšetkým samostatne chovaným morčatám

by ste sa mali venovať každý deň, inak začnú duševne

chradnúť a ich prirodzený repertoár správania sa bude

zužovať. Treba mať vždy na pamäti, že morča nie je od

prírody samotárske, ale spoločensky žijúce zviera.